ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
MUNICIPALITY OF KROKEES, LACONIA,GREECE

Δαφνί
Dafni
Βασιλάκιο
Vasilakion
Λάγιο
Lagio

ΛΑΓΙΟ - LAGIOApril 14, 2003
O ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΠΥΡΙΑΛΑΣ
ΕΞΕΛΕΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Ο σεβασμιότατος κατάγετε απο το χωριό Λαγιο του Δήμου Κροκεών και ειναι ανηψιός του Κλεομένη Πυριάλα Α' Αντ/δρου
του συλλογου μας το 1954


Archimandrite Epiphanios Perialas Elected First Metropolitan of Spain and Portugal
Note : Metropolitan Perialas family immigrated to the United States from the town Layio of the Municipality of Krokees
Laconias. He is the nephew of Kleomenis Perialas 1st Vice president of our society in 1954

 

Krokeai Society
Σύλλογος Κροκεατών
Krokees Levetsovα Krokeai
Κροκεές / Λεβέτσοβα / Κροκεαί
Krokeans
Κροκεάτες
Nikiforos Vrettakos
Νικηφόρος Βρεττάκος