ΚΡΟΚΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(
Κροκεαί, Λεβέτσοβα )
  KROKEES
LACONIA, GREECE
(Krokeai, Lavetsova)
KROKEAI WEATHER ( English System)      NORTH AMERICA >  |Weather Forecasts | Weather Maps | Weather Radar
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - VOCABULARY
FORECAST
Πρόγνωση
Tonight
Απόψε
WEEKEND
Σαββατοκύριακο
ENLARGE
Μεγένθυση
HOURLY INFO.
Ανά μία ώρα
15 DAY
15-ήμερο
Clear,Sunny
Αίθριος,Λιακάδα
Currently
Τώρα
Morning
Πρωί
Calm
Ήρεμος
Sunday
Κυριακή
Today
Σήμερα
Clouds,Cloudy
Σύννεφα_ιά
Monday
Δευτέρα
Wind,Winds
Άνεμος_οι
Showers,Rain
Βροχή
Tuesday
Τρίτη
SW, SE, NW
ΝΔ, ΝΑ, ΒΔ
Snow
Χιόνι
Wednesday
Τετάρτη
Temperature
Θερμοκρασία
Storm,Storms
Καταιγίδα_ες
Thursday
Πέμπτη
High
Υψηλή
Ice, Icy
Πάγος_ετώνας
Friday
Παρασκευή
Low
Χαμηλή
Fog, Foggy
Ομίχλη
Saturday
Σαββάτο
kph
Χιλ.την ώρα

Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά